Team

Maik Broersen

Management
Wendy Broersen - Manager - FB Hout

Wendy Broersen

Management
Arnt Piek - Marketing & Account Manager - FB Hout

Arnt Piek

Marketing & Account Manager
Joop De Boer - Account Manager - FB Hout

Joop de Boer

Account Manager
Geert Mout - Account Manager - FB Hout

Geert Mout

Account Manager
Marloes Boontjes - Inside Sales - FB Hout

Marloes Boontjes

Inside Sales